Persoonlijke aanpak met oog voor u
Regionale makelaar met 20 jaar ervaring
Geregistreerd VBO-makelaar
Neem contact op
hansvdploeg b 35 800x450 117 238 680x520 fit

Directeur VBO over zijn kijk op de huidige woningmarkt “Hugo: Je hebt mijn nummer”

1 maart 2023

Dat minister Hugo de Jonge onder vuur ligt is wel duidelijk. Ik kan mij niet herinneren dat een minister op een dergelijke manier werd aangevallen dan dat nu het geval is. Wetenschappers, woningmarktdeskundigen en verschillende commerciële bedrijven en belangenorganisaties staan op tegen de minister. Hoe anders was het toen een voormalig minister (Stef Blok) een aantal jaar geleden riep dat de woningmarkt klaar was. Niet alleen VBO heeft die minister, overigens op een uiterst beschaafde manier, verteld dat daar geenszins sprake van was.

Maar velen met ons hebben toen al aangegeven dat er werk gemaakt moest worden van een gezonde woningmarkt, en dat er meer centrale regie moest komen. Naar mijn mening hebben we nog steeds te maken met de effecten van het wanbeleid van Stef Blok. Maar laten we eens wat zaken op een rijtje zetten.

We leven in een land met veel inwoners. We zijn ook een gastvrij land. En ja, van mij mag Nederland een land zijn dat mensen in nood warmhartig opvangt. Zouden wij zelf ook geen veilig heenkomen zoeken als ons land werd aangevallen of was terug gevallen in een ‘ bananenrepubliek’ achtige situatie? 

Die vele inwoners willen allemaal wonen. En laten we duidelijk zijn, grondwettelijk is vastgelegd: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. Dus dat Hugo zich er stevig mee bemoeit is zijn grondwettelijke taak! 

Er zijn problemen die tegelijk samen komen. Natuurlijk kunnen we lang vingerwijzen naar de schuldigen maar ik denk graag in oplossingen. In deze blog benoem ik een paar oplossingsrichtingen met het risico dat ik zowel voor- als tegenstanders over mij heen krijg. Beoordeel mijn voorstellen als aanleiding voor een breed maatschappelijk debat over oplossingen.

We hebben een groot agrarisch landschap. Volgens mij moeten we proberen de ruimte in dit mooie land beter te verdelen. Een eerlijke verdeling is dan wel noodzakelijk! Een agrarisch ondernemer die in de problemen komt, moet wat mij betreft ruimhartig worden gecompenseerd. En weet je, de agrarisch ondernemers waar ik mee spreek, daar is prima mee te praten!

We gaan terug naar de woningmarkt. Laat ik eens starten met die vermaledijde huurmaatregelen. Nee, Hugo, niet alle woningeigenaren die meer dan één woning hebben zijn huisjesmelkers. Van mij mag je die huisjesmelkers harder dan hard aanpakken. Ik heb er nog wel een paar ideeën bij. Maar die gewone, eerlijke belegger die met zijn zuurverdiende geld een tweede woning heeft gekocht, omdat hij daarmee een beetje rendement op zijn geld kan maken, is geen huisjesmelker. Dat is iemand die de afgelopen jaren het middensegment in de huur aardig heeft opgelost, omdat Stef Blok dat maar niet wist te organiseren. Als Stef gewoon door had laten bouwen, corporaties hun werk had laten doen, had de woningmarkt er anders voor gestaan. Maar volgens mij zijn wij het toch met elkaar eens, Hugo want in je eigen ‘Nationale Woon- en Bouwagenda’ tref ik aan dat je er op rekent dat er 300.000 middenhuur en betaalbare koopwoningen worden gebouwd door marktpartijen. Die moeten daar dan wel de mogelijkheden toe krijgen. Met de huidige voorgestelde maatregelen is dat een ware sinecure! Kom op Hugo… Ik ben geen lobbyist maar nodig je toch uit om iets van mij te leren:

Het kabinet moet oog houden voor een groep huurders die buiten de boot dreigt te vallen.

Makelaars zien in rap tempo huurwoningen op de koopmarkt belanden. Met name particuliere beleggers in de vrije sector worden geconfronteerd met een hoop nieuwe maatregelen waardoor een deel van hen eieren voor hun geld kiest en de huurwoningen wil “uitponden” oftewel verkopen. Het aanbod vrije sector huurwoningen neemt hierdoor af, met name in middensegment.  

Alhoewel het aandeel huurwoningen in de vrije sector is verdubbeld in de afgelopen jaren, is het nog steeds maar een klein deel van de totale woningvoorraad. Het aantal gegadigden bij een gewilde woning kan oplopen tot boven de honderd, met name in de grotere steden. Veelal jongere mensen die op zoek zijn naar een kleine woning in de stad, alleenstaanden die niet in aanmerking komen voor sociale huur maar ook (nog) niet kunnen kopen, mensen die verhuizen vanuit het buitenland of koppels die op weg naar een koopwoning eerst een tijdje willen huren.

Uit een rondgang bij VBO-leden blijkt dat veel makelaars nu al zien dat verhurende klanten in grote getalen overwegen om panden in de verkoop te zetten of dit al doen. “In Den Haag hebben we de vrije sector goed in beeld. Voor veel woningen is het gewoon over-en-uit. Deze bescheiden woningen zijn niet meer rendabel omdat ze de minimumgrens van 187 punten niet zullen halen. Dit soort panden zullen dus worden verkocht. Interessant als starterswoning voor kopers en ook hard nodig aan die kant van de markt, maar een fiasco voor de mensen die op zoek zijn naar een toch al schaarse huurwoning,” aldus VBO-makelaar Niek Verra.

De vrije sector kent naast het aanbod van particuliere en doorgaans kleinere beleggers ook grote woonprojecten van institutionele beleggers, dit biedt echter ook niet altijd een oplossing. “De particuliere kleinere beleggers zorgen voor een soort flexibele schil. Een contract kan worden aangepast op iemands persoonlijke situatie of een appartement kan bijvoorbeeld ook gemeubileerd verhuurd worden. Bij de veelal kaal opgeleverde woonprojecten van grote institutionele beleggers moet je meestal aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer je het appartement had gekocht. Dit past niet bij iedereen en dit kan niet bij iedereen,” aldus Eric van den Heuvel, lid Algemeen bestuur VBO met de portefeuille huur/verhuur.

De vrije sector gaat niet alleen over expats, internationale studenten en arbeidsmigranten maar zorgt ook voor heel veel Nederlanders voor doorstroom van-en-naar een koopwoning. “Een huis kopen is niet voor iedereen de heilige graal. Mensen die in scheiding liggen, net zijn verhuisd of net hun eerste baan hebben gevonden komen daar vaak nog niet voor in aanmerking of willen dit nog helemaal niet. Als deze vrije sector onderuit gaat zal dat kunnen zorgen voor stilstand op allerlei andere gebieden, met name voor de personen die nu al met zéér veel moeite een eigen plek kunnen vinden. Wij hopen écht dat het kabinet oog houdt voor deze groep mensen want die honderdduizenden nieuwbouwwoningen staan er nog niet!

Alle ballen op het creëren van meer aanbod! En daar heeft Hugo 1000% procent gelijk. Dat krijgt hij alleen voor elkaar door centraal de regie te pakken. Schrap eens een beetje regels. Voorkom dat iedere individuele gemeente gebruik kan maken van het ‘ Not In my Backyard’ syndroom. Bepaal centraal waar er gebouwd mag worden. Laat gemeenten eens ophouden met grond (of grond in erfpacht) uit te geven tegen schandalige bedragen waardoor er geen betaalbare woning meer gebouwd kan worden. Zorg voor goed opdrachtgeverschap zodat de winsten niet alleen maar landen in de zakken van projectontwikkelaars en bouwers. En nee, gemeenten…. Niet iedereen kan alleen maar miljonairs in de eigen gemeente hebben. Ik ben het met Hugo eens!! Centrale regie: CHAPEAU!

I rest my case. O nee, dat ga ik niet doen want ik ben belangenbehartiger. Maar de uitkomst van deze blog is duidelijk. Ik ga niet de straat op, de barricaden op. Ik wil in een goed gesprek werken aan constructieve oplossingen. Zo doen wij dat in ons beschaafde land Nederland. @Hugo: Je hebt mijn nummer.

Hans van der Ploeg

Directeur VBO

Scroll naar boven