Persoonlijke aanpak met oog voor u
Regionale makelaar met 20 jaar ervaring
Geregistreerd VBO-makelaar
Neem contact op
pexels kindel media 9875408

Verduurzamingsmaatregelen voor je woning kunnen een positief effect geven op je gezondheid

10 augustus 2022

Verduurzamingsmaatregelen voor de energietransitie kunnen een positief effect hebben op de gezondheid van mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van Platform 31, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het CBS heeft een viertal verkennende onderzoeken uitgevoerd. Ieder van deze vier onderzoeken beschrijft de relatie tussen een bepaalde energiemaatregel en een enkele gezondheidsuitkomst. Zo is onderzocht wat de relatie is tussen gasverwarming en luchtwegklachten, isolatiegraad en luchtwegklachten, isolatiegraad en slaapproblemen en energiearmoede en stress.

Totale gezondheidsaspect van energiemaatregelen

Om een beeld te krijgen van het totale gezondheidsaspect van deze energiemaatregelen, heeft het CBS onderzocht naar de relatie tussen alle energiemaatregelen enerzijds en de zorgkosten anderzijds. Tijdens het gehele onderzoek is gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken, om omgekeerde causaliteit te voorkomen.

Zo meldt het CBS dat er een sterk verband is tussen het energielabel en het voorkomen van vocht en schimmel in eenzelfde woning. De kans op vocht en schimmel is circa 75 procent lager bij een woning met een gunstig label, ten opzichte van een woning met een ongunstiger label. Bewoners van een woning met vocht en schimmel, hebben volgens het onderzoek 15 procent meer kans op het gebruik van astma- of COPD-medicatie.

Duurzame woningen intrek bij huishoudens met hoger inkomen

Het kan daarom voorkomen dat mensen met een hoger inkomen, sneller neigen naar een duurzame woning. Dit heeft te maken dat gezondheid een belangrijke rol speelt in hun leven. Een duurzame woning zorgt namelijk voor minder luchtwegenklachten, stress en energiearmoede. Al kan dat ook een vertekend beeld geven, concludeert CBS. In een dergelijk geval van omgekeerde causaliteit, wordt de schatting vertekend. Dit kan leiden tot onder- of overschatting van het werkelijke verband.

Bekijk hier het onderzoek.

Bron: CBS

Scroll naar boven