Persoonlijke aanpak met oog voor u
Regionale makelaar met 20 jaar ervaring
Geregistreerd VBO-makelaar
Neem contact op
flexstay personeelshuisvesting zeeland

Woningtekort daalt licht naar 279.000

6 juli 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is met het jaarlijkse ‘Staat van de Woningmarkt’-rapport gekomen. Het goede nieuws is dat het woningtekort is gedaald van 331.000 naar 279.000 woningen en dat de plancapaciteit voor 136% de bouwopgave dekt tot 2030.

De woningmarkt lijkt nauwelijks geraakt door corona. De woningvraag is onverminderd hoog gebleven, de rente is onverminderd laag en de huizenprijzen zijn sterker dan ooit gestegen. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen: de woningmarkt is oververhit en dreigt vast te lopen. Dit geldt ook voor de toegang tot de huursector. 

7,8% duurder 
Een koopwoning was in 2020 gemiddeld 7,8% duurder dan in 2019. De prijsstijging overtrof daarmee die van 2019 (6,9%). De prijsindex bestaande koopwoningen (CBS) steeg door naar het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1995.  

Meer woningen gebouwd dan verwacht 
In 2020 zijn er bijna 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Er zijn hiermee aanzienlijk meer woningen gebouwd dan -als gevolg van de stikstof- en coronaproblematiek- vooraf door experts werd verwacht.  

De afgelopen jaren zijn in het oosten van het land relatief meer grote woningen gebouwd dan in het westen. In de provincies Groningen en Noord-Holland werden juist relatief veel kleinere woningen gebouwd. In Noord-Holland, Groningen, Utrecht en Zuid-Holland werden veel meergezinswoningen gebouwd. De meeste nieuwbouwwoningen werden door gezinnen met kinderen betrokken, meer dan de helft van deze gezinnen heeft een nieuwbouwwoning betrokken die 150 m2 of groter is.  

Woningtekort daalt naar 279.000
Het statistisch woningtekort, dat in 2020 op 331.000 werd geraamd, is in de nieuwe raming gedaald naar 279.000 in 2021. Op nationaal niveau gaat het om een daling van het tekort van 4,2% van de voorraad naar 3,5%. De vermindering van het tekort is het gevolg van de lagere demografische groei door de pandemie, maar ook doordat de woningproductie hoger was dan verwacht. Er wordt echter verwacht dat de crisies op de korte termijn tot een lagere bouwproductie zal leiden. 

Plannen voor 961.000 woningen
Om in de woningbehoefte te voorzien zijn er tot 2035 ruim 1,1 miljoen nieuwe woningen nodig. Het ministerie heeft de woningbouwplannen tot 2030 geïnventariseerd. Deze bevatten in totaal ruim 961.000 woningen. Voor de korte termijn is er per jaar gemiddeld voor 107.000 woningen aan plancapaciteit beschikbaar, waarvan gemiddeld ruim 64.000 per jaar in harde plannen.  

De plancapaciteit is vooral toegenomen in de provincie Zuid-Holland (110.000) en in de provincies Gelderland en Overijssel. Op nationaal niveau dekt de plancapaciteit voor 136% de bouwopgave. Oftewel, voldoende woningbouwplannen om tegemoet te komen aan de verwachte groei en het inlopen van het huidige tekort.

Bron: mijnvbo.nl

Scroll naar boven