Persoonlijke aanpak met oog voor u
Regionale makelaar met 20 jaar ervaring
Geregistreerd VBO-makelaar
Neem contact op
pexels rodnae productions 5637771

Zorgt vergrijzing voor overschot aan woningaanbod?

22 maart 2022

Er is weinig draagvlak meer voor bouwen in het groen. Een van de argumenten is dat er al zo veel eengezinswoningen zijn. Straks komen die massaal vrij en dan ontstaat er misschien wel een overschot. Maar hoe lang gaat dat nog duren? RIGO deed er onderzoek naar. 

Met de voortschrijdende vergrijzing in het verschiet is woningaanbod door overlijden wel iets om in de gaten te houden. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft RIGO vorig jaar een schatting gemaakt van het te verwachten woningaanbod in de regio door overlijden, gesteld dat niemand meer zou verhuizen. De uitkomsten zijn ook relevant voor de rest van Nederland.

Eengezinskoopwoningen blijven nog wel even bezet
De kans op woningaanbod door overlijden verschilt per segment. Ruim een derde deel van de huurders van eengezinswoningen is de 65 al gepasseerd (34% volgens het WoON2018, landelijk aandeel). Dit zijn de babyboomers die jong waren toen kopen nog geen gemeengoed was.

Maar wat betekent dit voor de korte termijn? Een (alleenstaande) vrouw van 75 bijvoorbeeld heeft een kans van 30% om binnen tien jaar te overlijden. Dan is de kans nog altijd 70% dat de woning over tien jaar nog niet is vrijgekomen.

4% kans
In de meeste eengezinskoopwoningen gaat het nog wel even duren. De ‘boomers’ van vlak na de oorlog zijn hier ondervertegenwoordigd. Het zijn vooral de generaties daarna die in al die uitbreidingswijken van de laatste decennia zijn neergestreken. Zij zijn nog wel even onder ons. Bovendien komt de woning pas vrij als ook het laatst overgebleven lid van het huishouden is overleden. In geval van een stel, beide 70 jaar oud, is de kans slechts 4% dat over tien jaar beide partners zijn overleden.

In de MRA bleek dat het de eerste tien jaar nog niet echt aantikt. In eengezinshuurwoningen – het meest vergrijsde deel van de voorraad – gaat het nog relatief snel; dit is echter maar een klein segment. Eengezinskoopwoningen blijven nog tot ver in de jaren dertig grotendeels bezet. Daarna gaat het steeds sneller.

Overschot?
Er komt een tijd dat in de voormalige uitbreidingswijken in het groen massaal eengezinskoopwoningen vrijkomen door overlijden. Tegen die tijd zwakt hoogstwaarschijnlijk ook de huishoudensgroei af, wat bij elkaar een drukkend effect heeft op de prijzen. Of dit een probleem wordt, valt nog te bezien.

Je kunt ook als alleenstaande immers prima in eengezinshuis wonen; beter dan met een gezin in een klein appartement. Los daarvan: het gaat zeker nog tot ver in de jaren dertig duren voordat dit eventuele probleem zich aandient.

Angst voor overzicht geen sterke raadgever
Er zijn valide argumenten te bedenken om niet meer in het groen te willen bouwen, maar de angst voor een mogelijk overschot aan eengezinshuizen is hier geen sterke raadgever.

De komende twee decennia zullen we meemaken dat tal van jonge gezinnen uit hun krappe stadsappartementje barsten, terwijl hun ouders in de suburb twee logeerkamers leeg hebben staan. Die jonge gezinnen van nu kunnen weinig met de verwachting dat die ruime woningen over een jaar of twintig voor een prikkie te koop zullen staan, aldus de conclusie van RIGO.

Scroll naar boven